Oprava a odblokovanie BIOS-u na všetkých typoch zariadení (PC, Notebook, Tablet a pod.) všetky modely a značky  aj najnovšie modely Lenovo / Dell a iné "novinky" ktoré zatiaľ iné servisy v Československu neposkytujú.

Závady BIOS-u sa najčastejšie prejavujú chýbajúcim obrazom (PC/NTB sa zapne, nejde vôbec obraz), vypnutím v krátom čase, komplikovanejšie poruchy sú v prípade ak sa zariadenie zapne prehrieva sa, prípadne sa vypína po 30 minútach, alebo trvá 0,30 - 5,00 minút než "nabehne" obraz. Tieto poruchy sú dôsledkom neodbonej opravy vo väčšine servisov (aj niekt. autorizovaných). Ide o tzv. ME REGION, ktorý je nutné vyčistiť pre správne fungovanie BIOS-u. 

V prípade neodbornej opravy BIOS-u a následnému používaniu môže dôjsť k nenávratnému poškodeniu zariadenia ( porucha niektorého BGA čipu vplyvom prehrievania na vysoké teploty!)

Oprava BIOS Základná

Oprava BIOS-u pre 1-2 čipy
pre zariadenia do roku 2011
Cena závisí vždy od náročnosti práce (rozoberanie, skladanie)

15 - 25 €

Oprava BIOS Pokročilá

Jedná sa o zložitejšiu opravu, kedy sa programujú 2-3 čipy (Main, Backup, EC), je nutné čistiť  ME REGION. (2012-2013+)

30 - 45 €

Oprava BIOS komlikovaná

Opravy BIOS-ov na najnovších a najmä business zariadeniach, ktoré nedokáže opraviť výrobca či iný servis.

od 60,00 €

Odblokovanie BIOS

Odstránenie BIOS hesla, všetky modely a značky aj najnovšie modely Lenovo, DELL HP so security čipmi a expertným zabezpečením

OD 20,00 €
Objednať servis